Mülteciler

Bir mülteci, vatandaşı bulunduğu ülkede yerinden edildiğinden ABD’ye yerleşmek isteyen ve “vatandaşı bulunduğu ülkeye zulümden ya da ırk, din, uyruk, belirli bir sosyal gruba üyelik veya politik görüşten dolayı haklı nedenlere dayalı zulüm korkusu nedeni ile dönemeyen ya da dönmek istemeyen”, mevcut durumda Birleşik Devletler’de yaşamayan ve başka bir ülkeye kesin olarak yerleşmemiş yabancı uyrukludur. 2017’deki ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarına göre Amerika’ya taşınan 53,691 mültecinin 9,377’si Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (DRC), 6,886’sı Irak’tan, 6,557’si Suriye’den, 6,130’u Somali’den, 5,078’i Burma/Myanmar’dan, 4,264’ü Ukrayna’dan, 3,550 Butan’dan, 2,577’si İran’dan, 1,917’si Eritre’den, 1,311’i Afganistan’dan ve 6,044’ü diğer ülkelerdendir. Bunların 21,507’si asıl başvuranlar, 7,506’sı eşler ve 24,678’i 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklardır.

ABD’ye yerleşmek için değerlendirmeye alınan mültecilerin büyük çoğunluğunu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sevk etmektedir. Amerika’ya yerleşen diğer mülteciler ise bir ABD Elçiliği ya da bir Sivil Toplum Kuruluşu (NGO) tarafından önerilmektedir. Priority-1 (P-1) işlemi, UNHCR, ABD Elçiliği ya da belirli NGO’lar tarafından sevk edilen mültecilere verilmekte, özel insani ilgi durumundaki mültecilere Priority-2 (P-2) işlemi verilmekte ve Priority-3 (P-3) işlemi ise aile birleşimi için verilmektedir. Bir mültecinin Birleşik Devletler’de yerleşim sürecini başlatmak için ilk kararı ABD Dışişleri Bakanlığı verir. 2017 süresince, ABD Dışişleri Bakanlığı 33,291 Priority-1 mültecinin Birleşik Devletler’e yerleşimine izin verildiğini; 18,477 vakanın P-2 işlemine alındığını ve 244 mültecinin Amerika’ya P-3 işlemi ile taşınabildiğini raporlamıştır. Ortalama olarak bir mültecinin, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) ve diğer resmi kurumlarla koordineli olarak, Birleşik Devletler Mülteci Kabul Programı’na (USRAP) uygun şekilde Resettlement Support Center tarafından yapılan kapsamlı güvenlik incelemesi sürecinden (diğer bir deyişle güvenlik taraması ) geçmesi yaklaşık 18-24 ay sürmektedir.