İnsani Yerleşim

Birleşik Devletler insani sebeplerle yeniden yerleşimi hoş karşılayan ilk ülkeler arasındadır. Püritenler döneminden bugüne kadar, Amerika zulümden, şiddetten ve savaştan kaçan mülteciler için özel bir yer olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın yıkımının ardından, 1948’deki Yerinden Edilen Kişiler Yasası kapsamında 1948 ve 1953 yılları arasında Avrupa’dan 400,000 göçmenin ABD’de yerleşimine izin verilmiştir. 1956’daki Macaristan devriminin ardından Macaristan’dan 38,000’den fazla kişinin Birleşik Devletler’e yerleşimi karşılanmıştır. 1975’ten başlayarak Güney Asya’dan (örneğin Kamboçya, Laos, Vietnam vb.) bir milyondan fazla mültecinin Amerika’da uzun dönemli yerleşimine izin verilmiştir. Ekim 2001’den Nisan 2017’ye kadar, ABD hükümeti, çoğunlukla Afrika, Asya ve Orta Doğu’dan 895,000 mültecinin Birleşik Devletler’e yerleşmesine izin vermiştir. 2017’deki hükümet istatistikleri 53,691 mültecinin ve 26,568 sığınmacının ABD’de yeni hayatlarına başlamasına izin verildiğini göstermektedir.

Genel olarak, bir mültecinin ve sığınmacının ABD’ye yerleşme nedenleri benzerdir (örneğin vatandaşı olduğu ülkede zulümden kaçmak), ancak bunlar ABD’de uzun dönemli yaşamak için taleplerini yaptıktan sonra izlenen prosedür ve başvurularını belgelendirdiğinde yerleşecekleri konum olarak farklıdır. Örneğin sığınma arayan bir kişi yasal olarak ülkede kalmak istediklerini talep ettiklerinde fiziken ABD’de bulunmaları gerekirken, bir mülteci Birleşik Devletler’e yerleşmek için başvurusunu ABD dışında yapmalıdır. Birleşik Devletler’de geçici yerleşen olarak yaşamasına izin verilen bir mültecinin ya da sığınmacının ABD’de yerleşimine izin verilip yaşadıktan bir yıl sonra “durum güncellemesi”ne başvurarak kalıcı yerleşen olup Green Card alma fırsatı bulunmaktadır. Buna ek olarak bu kişiler ABD’de Green Card ile beş yıl yaşadıktan ve diğer uygunluk kriterlerini karşıladıktan sonra Amerikan vatandaşlığına başvurabilirler.